Handelsbetingelser

Handelsbetingelser
FORBEHOLD OG PRISER
Vi forbeholder os retten til at ændre priser m.m. uden varsel. Alle priser m.m. på disse sider er opgivet eksklusiv moms, da foreningen er momsfritaget. Vi tager forbehold for tryk-/tastefejl.

MEDLEMS VILKÅR
Det er en forudsætning for medlemskabet af Frederiksværk Ro- og Kajakklub, at du tilmelder dig betaling via Dankort eller andet betalingskort, som er godkendt af Frederiksværk Ro- og Kajakklub og Nets.
I forbindelse med din første betaling godkender du, at Frederiksværk Ro- og Kajakklub fremover må trække pengene på din konto via dit betalingskort, indtil du enten ændrer dit medlemskab eller melder dig ud af Frederiksværk Ro- og Kajakklub.
Beløbet, du skal betale for medlemskabet af Frederiksværk Ro- og Kajakklub trækkes automatisk via dit betalingskort. Du vil senest 8 dage inden hver betaling modtage en e-mail/sms, som fortæller dig, hvor meget du skal betale. Du vil få mulighed for at stoppe betalingen, hvis du ikke ønsker at forlænge dit abonnement.
Frederiksværk Ro- og Kajakklub benytter Dibs, som er godkendt af Nets som betalingsløsning. Ved automatisk trækning på betalingskort gemmes dine kortinformationer ikke hos Frederiksværk Ro- og Kajakklub, men hos Dibs.
Kvittering for betaling sendes pr. mail. Når du tilmelder dig, accepterer du vores vilkår, og du stopper dit medlemskab ved at kontakte klubben senest en måned før en opkrævningsrunde.
Hvis dit betalingskort udløber, eller hvis der sker ændringer i kortdata, fremsender Frederiksværk Ro- og Kajakklub en påmindelse pr. mail herom. Du må herefter foretage en tilmelding med det nye betalingskort. Du tilmelder det nye betalingskort/Dankort ved at logge ind på www.frv.memberlink.dk, klik på "Betalingskort".
Ved spærring af dit betalingskort er du selv ansvarlig for at foretage en ny tilmelding med et nyt betalingskort. Dette gøres ligeledes på Frederiksværk Ro- og Kajakklubs hjemmeside og som beskrevet ovenfor.

KVITTERING
Medlemmet modtager en kvittering ved træk fra betalingskort via e-mail.

OPHØR / OPSIGELSE af medlemsskab
Ønsker du ikke længere medlemsskab af Frederiksværk Ro- og Kajakklub, kan du oppe i højre hjørne under din bruger, vælge "Udmeldelse". Der kan du anmode om udmeldelse. Der vil i forbindelse med udmeldelse ikke blive refunderet betalt kontingent. Du vil efter udmeldelse, ikke længere modtage opkrævninger fra klubben.

FORTRYDELSESRET
Der er ikke fortrydelsesret. Og der refunderes ikke penge efter tilmelding.

REKLAMATIONSRET
Da der ikke er tale om fysiske produkter med ydelser, er du ikke omfattet af en reklamationsret. Du kan dog klage til bestyrelsen, hvis der er omstændigheder, du er uenig i. Alle klager vil blive behandlet i bestyrelsen, hvorefter du vil få en tilbagemelding.

MEDLEMMETS ANSVAR
Frederiksværk Ro- og Kajakklub forbeholder sig ret til at spærre medlemmets adgang til siden ved manglende betaling, og hvis der sker mislighold af klubbens ejendom eller forenings systemet. Der vil ikke blive udbetalt kompensation til medlemmet ved eventuel spærring.